Υπάρχουν διάφοροι φορείς που διιενεργούν εξετάσεις και παρέχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Ανάλογα με το επίπεδο, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας μπορείτε να διαλέξετε το καταλληλότερο για εσάς πιστοποιητικό.

Τα θέματα παρελθόντων ετών κάθε φορέα θα σας βοηθήσουν να λάβετε τη σωστή απόφαση.